PRZEDSZKOLE NR 311

   ” Sadybiańskie Świerszcze „

ZAPRASZAMY NOWO PRZYJĘTE DZIECI I ICH RODZICÓW NA DZIEŃ OTWARTY
19.06.2018r. godz.15.00

 

Dyżur wakacyjny: 30.07.2018r.- 14.08.2018r.
Opłata za wyżywienie:  108,00zł

Nr konta:  55 1030 1508 0000 0005 5063 9076
( należy podać imię i nazwisko dziecka)