PRZEDSZKOLE NR 311


http://mokotow.waw.pl/

 


Przedszkole  pełni dyżur wakacyjny w terminie:
01 lipca 2020r. do 17 lipca 2020 r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 311
jest wniesienie w terminie od 28.04.2020r. do 11.05.2020r.
opłaty za wyżywienie  w czasie dyżuru  w wysokości 130,00zł
tj. 13 dni  x 10,00 zł = 130.00zł

na  rachunek bankowy:
55 1030 1508 0000 0005 5063 9076

w tytule przelewu należy napisać
” opieka wakacyjna – imię i nazwisko dziecka,
turnus 01.07.2020r. – 17.07.2020r.
opłata za wyżywienie w czasie dyżuru”

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych :
    Leszek Świątek,   tel. 723 243 682