Rekrutacja w roku przedszkolnym 2017-2018

Rekrutacja do przedszkola w roku przedszkolnym 2017-2018 odbywa się zgodnie z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji do samorządowych przedszkoli zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji m.st.Warszawy          http://edukacja.warszawa.pl

Dzień otwarty dla przyszłych Przedszkolaków i ich Rodziców będzie w dniu 15.03.2017r.
w godz.16.00-17.00

Zapraszamy.